Ochrana údajov

Pri používaní našich služieb ste prípadne žiadaní o uvedenie osobných informácií. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné. Vaše osobné údaje sú uložené a spracované podľa nemeckých ustanovení o ochrane údajov.
V rámci webových stránok získané osobné údaje sú používané na vyhotovenie zmluvy a na spracovanie Vašich dopytov. Spracovanie a používanie Vašich údajov na účely poradenstva, reklamy a prieskumu trhu sa vykonáva len s Vaším výslovným súhlasom.
Nedochádza k žiadnemu prenosu údajov ďalej tretím osobám.


Použitie Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu web-analýzy u Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožní analýzu používania webovej stránky Vami. Pomocou cookie vytvorené informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky sú spravidla prenesené na server Google v USA a tam uložené.
V prípade aktivovania IP anonymizácie na tejto webovej stránke, je Vaša IP adresa však Googlom najskôr skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Iba vo výnimočných prípadoch je celá IP adresa prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať tieto informácie, aby vyhodnotil používania webovej stránky, aby vytvoril správy o aktivitách na webovej stránke a aby prevádzkovateľovi webové stránky poskytol ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu.

V rámci Google Analytics Vaším prehliadačom sprostredkovania IP adresa nie je zlúčená s inými údajmi v Google. Môže ukladaním cookies zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Okrem toho môžete zaznamenávanie údajov vytvorených pomocou cookies a vzťahujúcich sa k Vášmu používaniu tejto webovej stránky (vr. Vašej IP adresy) u Google a tiež spracovanie týchto údajov u Google zabrániť tým, že si pod nasledujúcim odkazom (http://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = de) stiahnete prehliadač Plugin, ktorý je k dispozícii a nainštalujete ho.

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrany údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na www.google.de/intl/de/policies/.
Poukazujeme na to, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód "anonymizeIp", aby bolo zaručené anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP masking).